Privacy Statement

Le Fanfare B.V., gevestigd aan Hoflaan 62, 3062 JJ Rotterdam., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-12-2020.

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. De omgang met persoonsgegevens achten wij van groot belang en uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Le Fanfare B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in de privacy beleid benoemde doelen:

  • Alle persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Afhandelen bestelling

Als u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling gebruik van uw persoonsgegevens. Indien nodig voor een goede afhandeling verstrekken wij deze gegevens ook aan derden.

PostNL

Voor het verzenden van pakketten maken wij gebruik van de service van PostNL. Het is daarbij noodzakelijk dat wij uw voor- en achternaam, adres en overige woongegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst van levering. Indien PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Mollie Payments

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Het verzenden van reclame en/of onze nieuwsbrief

Naast de informatie op onze website, kunnen wij u ook informatie verschaffen over nieuwe producten per e-mail en/of per sociale media.

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om via het contactformulier op de website vragen te stellen. Hierbij worden diverse gegevens gevraagd om uw vraag te behandelen. U kiest hierbij zelf de gegevens die u verstrekt.

Cookies

Le Fanfare B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Le Fanfare B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website vragen wij uw toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat u vrij om deze cookies uit te schakelen via uw browser. Houdt u er rekening mee dat onze website mogelijk niet optimaal meer zal werken als u onze cookies uitschakelt.

Google Analytics

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Maakt u geen gebruik van een klantprofiel, dan worden de hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal drie jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan en wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Le Fanfare B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Le Fanfare B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Le Fanfare B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lefanfare.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Le Fanfare B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lefanfare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Le Fanfare B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Contactgegevens:

Le Fanfare B.V.
Freericksplaats 25
3054 GK Rotterdam
Nederland

Factuuradres:

Hoflaan 62
3061 JJ Rotterdam
Nederland